Skip to main content

Plan 90 dana

Ukoliko udružite sve svoje veštine, fokus i energiju u poslovnu akciju koju zovemo: PLAN 90 DANA, u praksi se pokazalo da su ljudi sa ovakvim planom napravili jako dobru osnovu, posejali odlično seme i dočekali plodnu poslovnu ŽETVU.

Poslušajte ovaj uzbudljiv video, sa konkretnim planom, zapisujte i javite utiske sa terena!

Eric Worre - Plan 90 dana

Eric Worre - Plan 90 dana: VIDEO 1

Eric Worre - Plan 90 dana: VIDEO 2

Eric Worre - Plan 90 dana: VIDEO 3

Eric Worre - Plan 90 dana: VIDEO 4

Eric Worre - Plan 90 dana: VIDEO 5

Leave a Reply